• eiranyaron

נדידת הפרפרים

שואלים אותי אנשים, מה הסיפור של הקשב והריכוז? הרי גם אני מאחר, גם אני לא מבסוט מדברים גם אני כועס מפוטר לעתים לא מסודר אני מנסה להסביר שזה יותר מלא לאכול בזמן להרגיש שלא מצליח דברים השבוע היתה בארץ נדידת #פרפרים צפו ב 250 פרפרים בדקה, נשמע מעט? תחשבו, כמה פרפרים אתם רואים שבוע? בחודש? בודדים, נכון? עכשיו, דמיינו שאתם מוצפים הפרפרים, לא אחד בכמה ימים עשרות עוטפים אותך בכל רגע עכשיו, תחליפו לרגע את הפרפרים בתחושת #כישלון ככה זה להיות מוצף רגשית להרגיש #מקולקל וזה לא עונתי, וחולף זה כל יום, ולעתים כל היום אז מה עושים? כן, לוקחים אימון כל עושים מעשה כן, מתרגלים כל יום כן, מצליחים ומתקדמים כן, מתחילים להרגיש טוב7 views

© 2019 by BEDIYUK BRAND & MARKETING . bediyuk4u.com

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

ירון עירן | מאמן אינטגרטיבי

טלפון: 052-5246992

מייל: yaron.eiran@gmail.com